Wszystko zależy od lokalizacji miejsca do którego należałoby wybudować infrastrukturę teletechniczną. W przypadku gdy jest to blisko miejsca w którym są już świadczone przez nas usługi, należy się z nami skontaktować w celu uzyskania bliższych informacji.